Relatietherapie voor samengestelde gezinnen2024-05-15T07:45:01+00:00

Samengestelde gezinnen

Voor iedereen een goede plek in het gezin creëren

 • Gratis – Vrijblijvend
 • Al meer dan 18.300 mensen geholpen

Samengestelde gezinnen

Voor iedereen een goede plek in het gezin creëren

 • Gratis – Vrijblijvend
 • Al meer dan 18.300 mensen geholpen

Relatietherapie voor samengestelde gezinnen

Maak je deel uit van een samengesteld gezin? Dan ken je wellicht de uitdaging om iedereen tevreden te willen stellen binnen deze complexe gezinsdynamiek. Met verschillende achtergronden en opvattingen over opvoeding, relaties en loyaliteit, zijn conflicten vrijwel onvermijdelijk. Het is een flinke opgave om een harmonieuze omgeving te creëren, waarin iedereen zich gehoord en geliefd voelt. Gelukkig kan een relatietherapeut, gespecialiseerd in samengestelde gezinnen, jullie hierin ondersteunen. Ontdek hier meer over de uitdagingen voor samengestelde families en hoe relatietherapie kan helpen bij het vinden van oplossingen!

Wanneer spreken we van een samengesteld gezin?

We spreken van een samengesteld gezin wanneer één of beide partners kinderen hebben uit eerdere relaties en besluiten om samen te gaan wonen. Dit kan betekenen dat een partner kinderen heeft uit een vorig huwelijk of vorige relatie, of zelfs uit een adoptie. Al deze mensen gaan onder één dak wonen, waardoor de gezinssamenstelling soms behoorlijk complex is. Denk aan een mix van ouders, stiefouders, stiefkinderen, broers, zussen en ook halfbroers en -zussen. In plaats van een samengesteld gezin, spreken we ook van een stiefgezin. Daarbij hebben, vanwege de kinderen, ook ex-partners hier invloed op. Niet verwonderlijk dat gezinnen met deze complexe samenstelling met een hele dosis aan uitdagingen en loyaliteitsconflicten te maken krijgen.

Relatietherapeut Joyce

“Samengestelde gezinnen vereisen van partners om flexibel en begripvol te zijn, eigenschappen die de band tussen hen kunnen versterken als ze goed worden beheerd.”

Joyce van Swieten
Relatietherapeut

Veelvoorkomende problemen in samengestelde gezinnen

Als je deel uitmaakt van een samengesteld gezin is het belangrijk om alert te zijn op de problemen die binnen je familie kunnen ontstaan. Vanwege de complexe structuur van je gezin is het soms lastig om dit op tijd op te merken en goed te interpreteren. Daarom hebben we hier enkele veelvoorkomende problemen in stiefgezinnen voor je op een rij gezet:

 • Loyaliteitsconflicten
 • Meerdere opvoedstijlen onder één dak
 • Conflicten over latrelatie of samenwonen
 • Stiefouder of (stief)kinderen die zich niet gehoord voelen
 • Moeilijke relaties met ex-partners
 • Spanningen en relatiestress

Herken je een of meerdere van deze problemen? En hoe ga je hier in het alledaagse leven mee om? Dat is nog best lastig. Elk van deze problemen vergt echter op de eerste plaats geduld, een open communicatie en bovenal ook de bereidheid om compromissen te sluiten. We gaan hieronder dieper in op enkele problemen en op de rol die relatietherapie hierin kan spelen.

Samengesteld gezin conflict relatietherapie

Wat zijn loyaliteitsconflicten?

Een loyaliteitsconflict betekent dat mensen het gevoel hebben dat ze tegenstrijdige verplichtingen of belangen hebben ten opzichte van twee of meer personen. Binnen samengestelde families kan het gaan om kinderen die zich verdeeld voelen tussen hun biologische ouders en stiefouders. Dit kan zich uiten in het feit dat een kind zich schuldig voelt door loyaal te zijn aan een stiefouder ten koste van zijn of haar biologische ouder, of andersom. Dit kan leiden tot verwarring, verdeeldheid en conflicten binnen het gezin. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op de signalen die op dit soort conflicten wijzen.

Welke signalen wijzen op loyaliteitsconflicten?

We geven hier enkele voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op loyaliteitsconflicten binnen samengestelde gezinnen:

Gedragsveranderingen
Denk hierbij onder meer aan teruggetrokken gedrag of juist plotselinge uitbarstingen, omdat kinderen bang zijn om een van de ouders of stiefouders teleur te stellen. Soms komt het ook voor dat kinderen in een samengesteld gezin zichzelf wegcijferen of extreem perfectionisme vertonen, in een poging om aan de verwachtingen van beide ouders of stiefouders te voldoen.

Schuldgevoelens
Schuldgevoelens kunnen ontstaan bij kinderen wanneer ze tijd doorbrengen met een ouder of stiefouder en het gevoel hebben dat ze daarmee de andere ouder in de steek laten. Ook stiefouders kunnen zich schuldig voelen wanneer ze handelen op een manier die de biologische ouder niet goedkeurt, zoals streng zijn tegen de kinderen of wanneer ze weinig tijd kunnen doorbrengen met hun eigen kinderen.

Verzwijgen van informatie
Kinderen kunnen geneigd zijn om informatie of gevoelens voor een van de ouders of stiefouders achter te houden om conflicten te vermijden of om loyaal te blijven aan een bepaalde ouder. Ook ouders en stiefouders onderling kunnen hiermee te maken krijgen als hun opvoedstijlen niet overeenkomen.

Gevoel van verlies
Soms worstelen kinderen in stiefgezinnen met gevoelens van verlies of rouw om de oude gezinssituatie. Hierdoor hebben ze moeite met de nieuwe gezinsdynamiek en hebben ze heimwee naar de tijd voordat de ouders gescheiden waren. Dit gevoel kan zich uiten in verdrietige buien en nostalgie. Sommige kinderen verzetten zich hevig tegen de veranderingen. Dit leidt vaak tot conflicten en spanningen tussen de partners en/of ex-partners.

In al deze situaties biedt relatietherapie een goede ondersteuning. Het helpt bij het leren omgaan met deze conflicten. Therapeuten kunnen gezinsleden van samengestelde gezinnen helpen om openlijk over hun gevoelens te communiceren, de dynamiek van de familie te begrijpen en om adequate manieren te vinden om de conflicten op te lossen.

Verschillende opvoedstijlen in een samengesteld gezin

Een van de grote struikelblokken binnen een gezin met stiefkinderen, is dat er verschillende ideeën over de opvoeding kunnen bestaan. Elke ouder en stiefouder kan andere ideeën en overtuigingen hebben over discipline, voeding, regels en verwachtingen. Dit leidt soms tot inconsistentie binnen het gezin. Dat kan op zijn beurt weer leiden tot conflicten. Ook voor deze situatie geldt dat een goede en open communicatie heel belangrijk is. Als de meningen van de betrokken personen sterk uiteenlopen kan een relatietherapeut als objectieve derde helpen om de communicatie beter te laten verlopen. Het is essentieel dat iedereen aan het woord komt, zich gehoord voelt en dat er constructieve compromissen gesloten worden.

In samengestelde gezinnen kunnen de uitdagingen van verschillende achtergronden en gewoontes extra druk leggen op een relatie, maar ook kansen bieden voor groei en begrip.

In samengestelde gezinnen kunnen de uitdagingen van verschillende achtergronden en gewoontes extra druk leggen op een relatie, maar ook kansen bieden voor groei en begrip.

Tips in de omgang met ex-partners

De omgang met ex-partners is vaak een bron van spanning binnen een samengesteld gezin. Het blijft echter essentieel dat ouders, stiefouders en ex-partners samenwerken als het gaat om: opvoeding, financiën en bezoekregelingen. We geven hier enkele praktische tips om de omgang met ex-partners soepeler te laten verlopen:

Houd de communicatielijnen open
Het is belangrijk dat alle betrokkenen respectvol met elkaar communiceren, ook als er meningsverschillen zijn. Een open en transparante communicatie is belangrijk als het gaat om belangrijke zaken rondom de kinderen of gezamenlijke verantwoordelijkheden.

Wees bereid om compromissen te sluiten
Om de harmonie binnen de familie te behouden, is het soms nodig om flexibel te zijn en compromissen te sluiten. In relaties draait het vaak om geven en nemen. Wanneer dit in evenwicht is, zal dit voor iedereen prettiger zijn.

Houd kinderen buiten conflicten
Bij eventuele conflicten met je ex-partner is het essentieel om de kinderen hier buiten te houden. Vermijd daarbij ook negatieve opmerkingen over je ex-partner in hun bijzijn.

Duidelijke grenzen en afspraken
Zorg dat je duidelijke grenzen stelt en goede afspraken maakt met je ex-partner over de financiën, de opvoeding en overige gedeelde verantwoordelijkheden. Hiermee vermijd je verwarring en beperk je spanningen tot een minimum.

Een latrelatie of samenwonen?

Heb je een nieuwe relatie en wil je samen verder? Dan bestaan er misschien twijfels over hoe jullie dit gaan aanpakken. Wil je een latrelatie of ga je liever samenwonen? Wanneer jullie daar allebei anders over denken, dan kan dat behoorlijk wat spanning in je relatie veroorzaken. Beide opties hebben voor- en nadelen. Het is belangrijk om deze samen te bespreken en daarbij rekening te houden met jullie individuele omstandigheden en behoeften.

Wil je als samengesteld gezin apart wonen om je eigen ruimte en autonomie te behouden? Of ben je juist van mening dat het essentieel is om samen te wonen om een hecht gezinsleven op te bouwen? Tegenstellingen in jullie meningen kunnen tot conflicten leiden. Als jullie er niet uitkomen, overweeg dan om als samengesteld gezin een coach in te schakelen, die jullie helpt om de juiste beslissing te nemen. Deze coach kan jullie ook voorbereiden als je besluit om als samengesteld gezin te gaan samenwonen.

Tips samengesteld gezin relatie

Tips voor samengestelde gezinnen

Als samengesteld gezin in therapie? Dat is altijd een goed idee, niet alleen als er grote conflicten zijn, maar ook als bij de start de onderlinge relaties stroef verlopen. Dit voorkomt het ontstaan van complexere problemen op een later moment. Een professional kan helpen bij het identificeren van problemen, het verbeteren van de communicatie en het voorkomen of oplossen van conflicten. We geven je hier alvast enkele tips, waar je direct mee aan de slag kunt:

Wees realistisch
Begrijp dat het tijd kost voordat er een nieuw evenwicht is gevonden binnen het samengestelde gezin. Wees geduldig en sta open voor veranderingen en aanpassingen onderweg.

Zorg voor duidelijke routines en regels
Dit kan helpen bij het creëren van stabiliteit binnen het gezin. Zorg ervoor dat alle gezinsleden op de hoogte zijn van de verwachtingen en dat deze consistent worden gehandhaafd.

Respecteer de verschillen
Elk gezinslid komt mogelijk uit een andere achtergrond en kan verschillende waarden, tradities en opvoedingsstijlen hebben. Respecteer deze verschillen en zoek naar manieren om ze te integreren in het gezinsleven.

Bouw individuele relaties op
Naast het werken aan de relatie als gezin, is het ook belangrijk om individuele banden op te bouwen met elk gezinslid. Plan regelmatig één-op-één tijd met elk kind en partner om hun behoeften en interesses te begrijpen en te ondersteunen.

Werken aan je relatie in een samengesteld gezin

Een liefdesrelatie binnen een samengesteld gezin brengt extra uitdagingen met zich mee. Met z’n tweeën hebben jullie het geweldig, maar wat als de rest van de beide families erbij komt kijken? Wanneer dit niet soepel verloopt, leidt dit tot veel relatiestress. Denk aan lastige kwesties als:

 • Genegeerd worden door stiefkind(eren) en ex-partner
 • Opzien tegen de komst van de stiefkind(eren)
 • Steeds kritiek krijgen op jouw kind(eren)
 • Invloed ex-partner op jullie gezin en op jouw leven
 • Angst voor afwijzing als stiefouder zijnde
 • Wel zorgen, maar niets te vertellen hebben als stiefouder
 • …etc.

Los deze kwesties op door gezamenlijke doelen te stellen, die jullie binnen het gezin willen bereiken. Werk samen aan deze doelen, zodat jullie je als een team voelen. Maak daarbij regelmatig tijd vrij voor elkaar, weg van de dagelijkse drukte. Een wekelijkse date night of korte momenten gedurende de dag helpen hierbij. Ondervind je te veel relatiestress binnen jullie samengesteld gezin? Zoek dan een relatietherapeut, die jullie begeleidt bij het omgaan met deze problemen en die helpt met het versterken van jullie relatie.

Wat als een samengesteld gezin niet werkt?

Voordat je besluit dat het zo niet verder kan met jullie samengesteld gezin, zijn er tal van opties om te overwegen. Een relatietherapeut kan jullie samengesteld gezin begeleiden en door deze lastige situaties loodsen, door onderliggende problemen te identificeren, de communicatie te verbeteren en conflicten op te lossen. Als echter ondanks alle inspanningen en geduld de situatie niet verbetert, kan het nodig zijn om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Heroverweeg de dynamiek in het gezin, andere co-ouderschapsregelingen of andere familiale arrangementen, die beter passen bij de behoeften van alle betrokkenen. Het is belangrijk dat het welzijn van alle gezinsleden op de eerste plaats komt en dat beslissingen met zorg en begrip worden genomen.

FAQ over samengestelde gezinnen en relatietherapie

Denk je aan relatietherapie vanwege de uitdagingen waar je als samengesteld gezin voor staat? Dan kunnen er nog veel vragen bij je opkomen. Daarom hebben we hier enkele veelvoorkomende vragen over dit onderwerp voor je op een rij gezet.

Samengestelde gezinnen krijgen vaak te maken met unieke uitdagingen, anders dan in het geval van kerngezinnen. Denk daarbij aan het omgaan met ex-partners, het vinden van een balans tussen het biologische ouderschap en stiefouderschap en het creëren van een goede harmonie met de stiefkinderen. Therapie kan helpen bij het identificeren en aanpakken van deze problemen en het bevorderen van de open communicatie en begrip binnen het gezin.
Een relatietherapeut biedt een neutrale, veilige en ondersteunende omgeving waarin gezinsleden hun zorgen, behoeften en verwachtingen kunnen bespreken. De therapeut helpt bij het identificeren van knelpunten binnen het gezin en het ontwikkelen van effectieve communicatie- en conflictbeheersingsvaardigheden. Daarnaast kan de therapeut ondersteuning bieden bij het aanpakken van specifieke uitdagingen, zoals het opbouwen van een sterke band tussen stiefouders en stiefkinderen, het omgaan met co-ouderschapsconflicten of het vinden van een gezonde balans binnen het gezinsleven.
Een latrelatie (Living Apart Together) kan voor sommige samengestelde gezinnen werken, maar het hangt af van de individuele omstandigheden en voorkeuren van de betrokkenen. Sommige koppels kiezen voor een latrelatie om financiële of logistieke redenen, terwijl anderen dit doen om hun autonomie en onafhankelijkheid te behouden. Een latrelatie kan voordelen bieden, zoals het verminderen van conflicten over co-ouderschap en het behouden van je individuele ruimte. Het kan daarentegen ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals het omgaan met een gebrek aan fysieke nabijheid en het ondernemen van gezinsactiviteiten. Het is belangrijk om samen te onderzoeken en te beslissen of een latrelatie geschikt is voor jullie situatie.
Het besluit om als samengesteld gezin samen te gaan wonen, is een belangrijke stap waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Er is geen vaste regel voor wanneer dit moet gebeuren. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het gezin. Sommige gezinnen kiezen ervoor om samen te wonen, nadat ze een sterke band hebben opgebouwd en de kinderen zich comfortabel voelen bij elkaar. Anderen wachten liever tot ze financieel stabiel zijn of tot de kinderen ouder zijn en de overgang gemakkelijker is. Het is belangrijk om de behoeften en gevoelens van alle gezinsleden in overweging te nemen bij het nemen van dit besluit.
De duur van de therapie kan variëren van enkele sessies tot maanden of zelfs jaren, afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van het gezin. Sommige gezinnen hebben baat bij korte termijn interventies, terwijl andere stiefgezinnen een langdurige begeleiding nodig hebben. De therapeut zal samen met jou en je gezin een plan opstellen, dat past bij jullie situatie.

Je staat er als samengesteld gezin niet alleen voor

Het omgaan met de uitdagingen van een stiefgezin kan overweldigend zijn. Gelukkig zijn er veel goede relatietherapeuten, die jullie hiermee kunnen helpen. Ga samen aan de slag met het verbeteren van jullie communicatie, het opbouwen van vertrouwen en het ontwikkelen van een gezonde gezinsdynamiek. Met deze ondersteuning lijken alle obstakels op de weg ineens minder overweldigend.

Relatietherapeut Joyce

“Samengestelde gezinnen vereisen van partners om flexibel en begripvol te zijn, eigenschappen die de band tussen hen kunnen versterken als ze goed worden beheerd.”

Joyce van Swieten
Relatietherapeut

Sameninrelatietherapie.nl werkt met erkende relatietherapeuten uit heel Nederland, die zijn aangesloten bij brancheorganisaties als:

 • Gratis – Vrijblijvend

 • Al meer dan 18.300 mensen geholpen

Ervaringen

Lees mee wat onze cliënten van onze relatietherapeuten vinden

Het gevoel tussen ons was niet meer wat het geweest is. Via jullie website snel een uitstekende relatietherapeut gevonden.
Carlo & Vera uit Zwolle

Onze relatie was in een fase gekomen waarin we een broer-zus relatie hadden. Dankzij relatietherapie hebben we de balans weer terug.
Laura & Tim uit Hilversum

Door communicatieproblemen konden we irritaties niet uitpraten. Wij kunnen relatietherapie bij iedereen aanraden die vooraf twijfelt.
Anoniem uit Schiedam

De relatietherapie loste misverstanden voor ons op en bracht ons dichter bij elkaar. Erg blij dat we deze stap genomen hebben.
Jasper & Malou uit Best
Vanaf onze eerste sessie voelden we echter dat er ruimte was voor ons beiden om gehoord en begrepen te worden.
Anoniem uit Roermond
De therapie veranderde alles voor ons; van constant conflict naar begrip en liefde. Zeer deskundige begeleiding. Een nieuwe start.
Anoniem uit Utrecht

Vanwege privacy overwegingen plaatsen we sommige ervaringen anoniem op onze website.

Top 10 relatieproblemen

Top 10 relatieproblemen

Van grote problemen zoals vreemdgaan tot kleine problemen zoals irritaties in het dagelijks leven.

Top 10 relatieproblemen

Top 10 relatieproblemen

Van grote problemen zoals vreemdgaan tot kleine problemen zoals irritaties in het dagelijks leven.

Artikelen over financiële problemen en relaties

Tips, herkenning en inzichten voor een sterke relatie

Ga naar de bovenkant