Relatietherapie en autisme: leren om elkaar te begrijpen

Geschatte leestijd: 2 minuten

Relatietherapie autisme

Relatietherapie en autisme

Elk mens is verschillend en dat maakt elke relatie een uitdaging. Heeft een van jullie een vorm van autisme? Dan zorgt dit voor een nog grotere uitdaging. Mensen met autisme beleven de wereld namelijk op een andere manier. Dit verschil in beleving kan tot spanningen en relatieproblemen leiden. Het hoeft echter geen onoverkomelijk probleem te zijn. Een relatietherapeut kan jullie helpen om elkaar beter te leren begrijpen. We vertellen je hier meer over wat relatietherapie bij autisme voor je kan betekenen.

Wat is autisme en hoe herken je het?

Bij autisme is er sprake van een aangeboren afwijking in de informatieverwerking van de hersenen. Dit reflecteert zich in de sociale interactie. Mensen met autisme ervaren vaak moeilijkheden in de sociale omgang en hebben moeite met intimiteit. Het is dan ook niet vreemd dat dit ook binnen een liefdesrelatie problemen geeft. Je kunt autisme herkennen aan onder meer de volgende signalen:

  • Grote behoefte om alleen te zijn
  • Moeite met oogcontact en lichamelijke nabijheid
  • Weinig inlevingsvermogen
  • Verkeerd interpreteren van gezichtsuitdrukkingen
  • Niet begrijpen van symbolisch taalgebruik
  • Gehecht aan routines, moeite met veranderingen
  • Dwangmatig denken en ordeningsdrang
  • Niet overzien van chaos
  • Herhalende gedragspatronen
  • Helemaal opgaan in activiteiten

Dit zijn enkele voorbeelden van signalen die wijzen op autisme. De symptomen en de intensiteit hiervan kunnen per persoon sterk verschillen.

Autisme binnen een relatie

Het fundament van een goede relatie is een sterke emotionele verbinding, het ervaren van geborgenheid, intimiteit en een goede communicatie. Dit zijn nu juist die dingen waar mensen met autisme veel moeite mee hebben. Iemand met autisme kan zich daardoor machteloos en verdrietig voelen. Men wil graag aan deze eisen voor een goede relatie voldoen, maar het lukt gewoonweg niet. Zijn of haar partner kan vervolgens weer het gevoel hebben er alleen voor te staan. Dit zorgt voor spanningen, onbegrip en frustratie. Ook de angst voor of het nog wel zal lukken om samen een relatie te hebben werkt beklemmend. Blijf niet met deze problemen rondlopen, want in de praktijk blijkt dat relatietherapie bij autisme goede resultaten oplevert.

Wat kan relatietherapie bij autisme voor je betekenen?

Relatieproblemen sluipen er langzaam in en deze kunnen zeker in het geval van een partner met autisme heel hardnekkig zijn. Je relatie raakt in een negatieve spiraal en de conflicten zorgen voor steeds meer verdriet, frustratie en boosheid. Relatietherapie is erop gericht deze negatieve spiraal te doorbreken door inzicht te bieden in de vaste patronen waarin jullie zijn verwikkeld. Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe reageren jullie op elkaar? Waarom reageren jullie op die manier? Welke behoeften liggen hieraan ten grondslag? Vervolgens wordt er ingegaan op hoe jullie elkaar weer kunnen vinden, zodat beiden zich emotioneel veilig voelen en er opnieuw verbondenheid ontstaat.

Moed, inspanning en tijd

Binnen relatietherapie bij autisme zijn moed om over je gevoelens te praten, inspanning om aan je relatie te werken en tijd heel belangrijk. Het kost mensen met autisme meer moeite en tijd om over hun emoties te praten en de adviezen in hun dagelijkse leven te integreren. Daar wordt binnen relatietherapie bij autisme extra aandacht aan besteed. Het resultaat van dit traject is meestal dat jullie ontdekken dat achter alle frustratie, boosheid en verdriet diepere emoties schuilgaan, die nu naar de oppervlakte komen en een plaats krijgen. De basis is gelegd om jullie relatie uit die negatieve spiraal te halen en om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Vind hier een geschikte relatietherapeut?

Meer weten? Neem dan hier contact met ons op! We brengen je graag in contact met relatietherapeuten die veel ervaring hebben met het geven van relatietherapie aan stellen, waarvan een van de partners een vorm van autisme heeft.

Vergelijk relatietherapeuten in jouw regio

Binnen 24 uur reactie

Brancheorganisaties relatietherapie
Goed om te weten: wij werken in heel Nederland samen met gekwalificeerde relatietherapeuten, die zijn aangesloten bij erkende brancheorganisaties.